คอร์ส ลายไทยพื้นฐาน สำหรับงานเพ้นท์ (painting)

Current Status
Not Enrolled
Price
1999
Get Started

Course Content

เอกสารประกอบการเรียนคอร์ส ลายไทยพื้นฐาน สำหรับงานเพ้นท์ (painting)
บทนำ
บทที่ 0 การเตรียมความพร้อม
บทที่ 1 ลายกระหนก
บทที่ 2 ลายกระจัง
บทที่ 3 ลายแข้งสิงห์
บทที่ 4 ลายพุ่มข้าวบิณฑ์
บทที่ 5 ลายหน้าขบ
บทที่ 6 ลายประจำยาม
บทที่ 7 ลายช่อหางโต
บทที่ 8 ลายหน้ากระดาน
บทที่ 9 เถาลาย
บทที่ 10 การผูกลาย
บทที่ 11 ลายดอกพุดตาน
บทที่ 12 การลงสีลายไทย
โบนัส
LINE LOGO SVG สวัสดีครับ