คอร์ส วาดลายไทยด้วย Affinity Designer สำหรับมือใหม่ บน iPad และ Computer

Current Status
Not Enrolled
Price
1999
Get Started

Course Content

เอกสารประกอบการเรียนคอร์ส วาดลายไทยด้วย Affinity Designer สำหรับมือใหม่ บน iPad และ Computer
บทที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับภาพเวกเตอร์ (Vector)
บทที่ 2 การใช้เครื่องมือเบื้องต้น (iPad)
บทที่ 3 การใช้เครื่องมือเบื้องต้น (Computer)
บทที่ 4 วิธีออกแบบลายไทยแบบฉลุ (Silhouettes)
บทที่ 5 Workshop ลายกระหนก รูปแบบลายฉลุ (Silhouettes)
บทที่ 6 Workshop ลายกระจัง รูปแบบลายฉลุ (Silhouettes)
บทที่ 7 Workshop ลายประจำยาม รูปแบบลายฉลุ (Silhouettes)
บทที่ 8 Workshop ลายพุ่มข้าวบิณฑ์ รูปแบบลายฉลุ (Silhouettes)
บทที่ 9 Workshop ลายหน้ากระดาน รูปแบบลายฉลุ (Silhouettes)
บทที่ 10 Workshop เถาลาย รูปแบบลายฉลุ (Silhouettes)
บทที่ 11 Workshop ลายประดับมุม รูปแบบลายฉลุ (Silhouettes)
บทที่ 12 Workshop ลายหน้าตัวพระ รูปแบบลายฉลุ (Silhouettes)
บทที่ 13 Workshop ลายไทย Vector รูปแบบสี
บทที่ 14 Workshop ลายผ้า ลายไทย
โบนัส