บทที่ 10.5 การผูกลายในพื้นที่วงกลม รูปแบบเถาเลื้อย