คอร์ส ABC

รายละเอียดคอร์ส

สมัครเรียน
 • คุณเป็น 1 คน ที่อยากวาดภาพพญานาคได้ ใช่รึป่าว

 • คุณเป็น 1 คน ที่รู้ว่าลวดลายพญานาคทำเงินได้ ใช่รึป่าว

 • คุณเป็น 1 คน ที่อยากทำได้ แต่ไม่รู้จะเริ่มยังไง ใช่รึป่าว


ในคอร์สนี้ กฤษดาเรือง จะสอนเทคนิคที่เข้าใจได้ไม่ยากแม้คนไม่มีพื้นฐานก็สามารถเข้าใจได้คุณจะใช้เทคนิคเหล่านี้ในการวาดพญานาคได้และมีเอกลักษณ์ผลงานเป็นของตัวเองได้


จากที่คนส่วนใหญ่เข้ามาปรึกษาทำให้รู้ว่า

ความไม่มั่นใจเป็นอุปสรรคสำคัญ
ของการลงมือทำ

เพราะฉะนั้น กฤษดาเรือง รู้เลยว่า ความรู้และความเข้าใจเป็นสิ่งที่จะเพิ่มความมั่นใจที่ดีให้คุณได้ กฤษดาเรือง จึงสรรหาเทคนิคที่จะทำให้ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจในการวาดพญานาคได้ง่ายที่สุดแต่สามารถสร้างงานที่มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองได้ มาให้คุณลงมือทำคอร์สนี้เป็น 1 คอร์ส ที่คิดว่าหลายท่านจะได้ประโยชน์และไปลงมือทำกันได้เลย


 • ถ้าคุณคิดว่าคุณไม่มีพื้นฐานศิลปะไทย

 • ถ้าคุณคิดว่าตัวเองอายุมากไป

 • ถ้าคุณคิดว่าไม่รู้ว่าตัวเองจะเรียนรู้และทำเรื่องนี้ได้รึป่าว


คอร์สนี้ กฤษดาเรือง อยากช่วยให้ทุกคนที่ยังไม่มีพื้นฐานศิลปะไทยเป็นตัวช่วยประหยัดเวลาการเรียนรู้ ในการวาดพญานาคและต่อยอดให้มีเอกลักษณ์ผลงานให้เป็นของคุณเองได้ด้วยเทคนิควิธีที่ง่ายที่สุด ค่อยๆ ไปที่ละบทเรียนแบบง่ายที่สุด ซึ่งจะทำให้คุณเข้าใจและทำได้


คอร์สนี้ไม่ได้สอนแค่วิธีทำ เพราะทุกอย่างมันต้องเริ่มตั้งแต่วิธีคิดที่ถูกต้อง

และนำไปสู่วิธีทำที่ถูกทาง เพื่อให้คุณใช้เป็นเครื่องมือประหยัดเวลาของคุณ


สารบัญบทเรียน

(25 ชั่วโมงโดยประมาณ)

บทนำ

(2.24 นาที)

บทที่ 1 

เทคนิคฟังเรื่องเล่าอย่างไร ให้เข้าใจพญานาค

 • บทที่ 1.1 ฟังเรื่องเล่าอย่างไร ให้เข้าใจพญานาค (4.44 นาที)
 • บทที่ 1.2 วาดอย่างไรถึงจะงาม (2.37 นาที)
 • บทที่ 1.3 รู้จักตระกูล รู้จักวิธีให้สี (2.09 นาที)
 • บทที่ 1.4 ศึกษาเรื่องเล่า เพื่อออกแบบองค์ประกอบที่เหมาะสมให้พญานาค (8.26 นาที)

บทที่ 2 

เทคนิคแยกส่วนประกอบ เพื่อประกอบร่างใหม่

 • บทที่ 2.1 แยกส่วนประกอบ เพื่อประกอบร่างใหม่ (14.05 นาที)

บทที่ 3 

เทคนิคธรรมชาติศึกษา พัฒนาพญานาค

 • บทที่ 3.1 ธรรมชาติศึกษา พัฒนาพญานาค (1.49 นาที)

Promotion

สำหรับนักเรียน 50 ท่านแรกที่สมัคร

ราคาพิเศษ 1,999 บาท

จากราคา 6,999 บาท

ขออภัยหากราคาปรับ หลังครบจำนวน

หมายเหตุ: หากสมัครเรียนแล้ว
ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินทุกกรณี
ขอบคุณครับ