คอร์ส 21 เทคนิค

วาดพญานาคได้

โดยไม่ต้องมีพื้นฐาน

เส้นทางลัด หัดวาดตามได้ ไม่ต้องมีพรสวรรค์

สมัครเรียน

ตัวอย่างบทเรียน

คอร์ส 21 เทคนิค วาดพญานาคได้ โดยไม่ต้องมีพื้นฐาน

 • คุณเป็น 1 คน ที่อยากวาดภาพพญานาคได้ ใช่รึป่าว

 • คุณเป็น 1 คน ที่รู้ว่าลวดลายพญานาคทำเงินได้ ใช่รึป่าว

 • คุณเป็น 1 คน ที่อยากทำได้ แต่ไม่รู้จะเริ่มยังไง ใช่รึป่าว


ในคอร์สนี้ กฤษดาเรือง จะสอนเทคนิคที่เข้าใจได้ไม่ยาก

แม้คนไม่มีพื้นฐานก็สามารถเข้าใจได้

คุณจะใช้เทคนิคเหล่านี้ในการวาดพญานาคได้

และมีเอกลักษณ์ผลงานเป็นของตัวเองได้


จากที่คนส่วนใหญ่เข้ามาปรึกษา

ทำให้รู้ว่า “ความไม่มั่นใจมันเป็นอุปสรรคของการลงมือทำ”

เพราะฉะนั้น กฤษดาเรือง รู้เลยว่า

ความรู้และความเข้าใจเป็นสิ่งที่จะเพิ่มความมั่นใจที่ดีให้คุณได้

กฤษดาเรือง จึงสรรหาเทคนิคที่จะทำให้ผู้เรียน

มีความรู้และความเข้าใจในการวาดพญานาคได้ง่ายที่สุด

แต่สามารถสร้างงานที่มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองได้ มาให้คุณลงมือทำ

คอร์สนี้เป็น 1 คอร์ส ที่คิดว่าหลายท่านจะได้ประโยชน์และไปลงมือทำกันได้เลย


 • ถ้าคุณคิดว่า คุณไม่มีพื้นฐานศิลปะไทย

 • ถ้าคุณคิดว่า ตัวเองอายุมากไป

 • ถ้าคุณคิดว่า ไม่รู้ว่าตัวเองจะเรียนรู้และทำเรื่องนี้ได้รึป่าว


คอร์สนี้ กฤษดาเรือง อยากช่วยให้ทุกคนที่ยังไม่มีพื้นฐานศิลปะไทย

เป็นตัวช่วยประหยัดเวลาการเรียนรู้ ในการวาดพญานาค

และต่อยอดให้มีเอกลักษณ์ผลงานให้เป็นของคุณเองได้

ด้วยเทคนิควิธีที่ง่ายที่สุด ค่อยๆ ไปที่ละบทเรียน

แบบง่ายที่สุด ซึ่งจะทำให้คุณเข้าใจและทำได้


คอร์สนี้ไม่ได้สอนแค่วิธีทำ เพราะทุกอย่างมันต้องเริ่มตั้งแต่วิธีคิดที่ถูกต้อง

และนำไปสู่วิธีทำที่ถูกทาง เพื่อให้คุณใช้เป็นเครื่องมือประหยัดเวลาของคุณ


สารบัญบทเรียน

คอร์ส 21 เทคนิค วาดพญานาคได้ โดยไม่ต้องมีพื้นฐาน

(25 ชั่วโมงโดยประมาณ)

บทที่ 0  บทนำ (2.24 นาที)

บทที่ 1  เทคนิคฟังเรื่องเล่าอย่างไร ให้เข้าใจพญานาค

บทที่ 1.1    ฟังเรื่องเล่าอย่างไร ให้เข้าใจพญานาค (4.44 นาที)

บทที่ 1.2    วาดอย่างไรถึงจะงาม (2.37 นาที)

บทที่ 1.3    รู้จักตระกูล รู้จักวิธีให้สี (2.09 นาที)

บทที่ 1.4    ศึกษาเรื่องเล่า เพื่อออกแบบองค์ประกอบ

       ที่เหมาะสมให้พญานาค (8.26 นาที)

บทที่ 2  เทคนิคแยกส่วนประกอบ เพื่อประกอบร่างใหม่

บทที่ 2.1    แยกส่วนประกอบ เพื่อประกอบร่างใหม่ (14.05 นาที)

บทที่ 3  เทคนิคธรรมชาติศึกษา พัฒนาพญานาค

บทที่ 3.1    ธรรมชาติศึกษา พัฒนาพญานาค (1.49 นาที)

บทที่ 4  เทคนิคพินิจลายไทย นัยน์ตาพญานาค

บทที่ 4.1    ความเหมือนที่แตกต่างของกระจังตาอ้อยกับดวงตาพญานาค (1.29 นาที)

บทที่ 4.2    แบบฝึกหัดวาดตาพญานาค รูปแบบกระจังตาอ้อย (3.42 นาที)

บทที่ 4.3    แบบฝึกหัดวาดตาพญานาครูปแบบกระจังตาอ้อย

      ปลายเรียวมีเส้นแร (5.22 นาที)

บทที่ 4.4    แบบฝึกหัดวาดตาพญานาค รูปแบบกระจังตาอ้อย

       บากเข้า 5 กลีบ (3.59 นาที)

บทที่ 4.5    แบบฝึกหัดวาดตาพญานาค รูปแบบกระจังตาอ้อย

        รูปทรงดอกบัวตูม (4.06 นาที)

บทที่่ 4.6    แบบฝึกหัดวาดตาพญานาค รูปแบบกระจังตาอ้อย

        รูปทรงดอกบัวตูม สอดไส้ (2.40 นาที)

บทที่ 4.7    แบบฝึกหัดวาดตาพญานาค รูปแบบกระจังตาอ้อย

        ลายกลีบบัว (4.57 นาที)

บทที่ 4.8    แบบฝึกหัดวาดตาพญานาค รูปแบบกระจังตาอ้อย

       รูปทรงเปลว (3.14 นาที)

บทที่ 4.9    แบบฝึกหัดวาดตาพญานาค รูปแบบกระจังตาอ้อย

       รูปทรงเปลวสะบัด (5.13 นาที)

บทที่ 4.10   แบบฝึกหัดวาดตาพญานาค รูปแบบกระจังตาอ้อย

        รูปทรงกลีบดอกพุดตาน (4.05 นาที)

บทที่ 4.11   แบบฝึกหัดวาดตาพญานาค รูปแบบกระจังตาอ้อย

        รูปทรงใบดอกพุดตาน (3.41 นาที)

บทที่ 4.12   แบบฝึกหัดวาดตาพญานาค รูปแบบกระจังตาอ้อย

        รูปทรงใบเทศซ้อน 2 ชั้น (3.50 นาที)

บทที่ 4.13   แบบฝึกหัดวาดตาพญานาค รูปแบบกระจังตาอ้อยรูปทรงใบเทศ

        น่องสิงห์ (3.50 นาที)

บทที่ 4.14   แบบฝึกหัดวาดตาพญานาค รูปแบบประยุกต์ (6.20 นาที)

บทที่ 4.15   แนวทางการนำลวดลายดวงตาไปใช้งาน (2.11 นาที)

บทที่ 5  เทคนิควาดเกล็ด ให้เด็ดดวง

บทที่ 5.1    เกล็ดยาวรี แบบงู (24.14 นาที)

บทที่ 5.2    เกล็ดโค้งมนแบบปลา (26.31 นาที)

บทที่ 5.3    เกล็ดแบบกระจังตาอ้อย (33.24 นาที)

บทที่ 5.4    สรุปวาดเกล็ด ให้เด็ดดวง (1.11.55 นาที)

บทที่ 6   เทคนิคเขียนเส้นโค้ง ให้โก่งเป็นลิ้น

บทที่ 6.1    ฝึกเส้นโค้งแบบคลื่นน้ำ (7.26 นาที)

บทที่ 6.2    ฝึกวาดลายหางไหล (10.35 นาที)

บทที่ 7   เทคนิคเปลี่ยนกะโหลกเปลี่ยนชีวิต

บทที่ 7.1    โครงสร้างทางกายภาพกับการวาดเศียรพญานาค (56.56 นาที)

บทที่ 7.2    วาดเศียรพญานาค สูตร 9 X 5 ส่วน (17.50 นาที)

บทที่ 7.3    วาดเศียนพญานาค สูตร 8 X 6 ส่วน (23.06 นาที)

บทที่ 7.4    วาดเศียนพญานาค สูตร 9 X 4 ส่วน (19.02 นาที)

บทที่ 8   เทคนิควาดเขี้ยวเกี่ยวโขน

บทที่ 8.1    เขี้ยวคุด (เขี้ยวดอกมะลิ) (13.23 นาที)

บทที่ 8.2    เขี้ยวโง้ง (15.24 นาที)

บทที่ 8.3    เขี้ยวสัตว์ (21.12 นาที)

บทที่ 9   เทคนิคพรายลายหนวด

บทที่ 9.1    วาดพรายปากจากเส้นโค้งแบบคลื่น (15.47 นาที)

บทที่ 9.2    วาดพรายปากด้วยรูปทรงดอกบัว (13.43 นาที)

บทที่ 9.3    วาดพรายปากด้วยรูปทรงตัวเหงา (9.11 นาที)

บทที่ 9.4    สรุปรวมวิธีวาดพรายปาก (18.36 นาที)

บทที่ 10   เทควาดครึ่งวงกลมบนหน้าพญานาค

บทที่ 10.1   บากแก้มตรงพราย ปลายมุมปาก (29.52 นาที)

บทที่ 10.2   เทคนิควาดกระหนกรอบแก้มนาค (33.30 นาที)

บทที่ 11   เทคนิควาดลายไทยที่ปลายหงอน

บทที่ 11.1    เทคนิควาดกระหนกเปลว (1 ชั่วโมง 27.29 นาที)

บทที่ 11.2   เทคนิควาดกระหนกเปลวที่ปลายหงอน (15.27 นาที)

บทที่ 11.3   เทคนิควาดกระหนกสามตัว (52.04 นาที)

บทที่ 11.4   เทคนิควาดกระหนกสามตัวที่ปลายหงอน (11.35 นาที)

บทที่ 12   เทคนิควาดลายไทยมาลัยรัด

บทที่ 12.1   ลายรักร้อยพื้นฐาน (25.38 นาที)

บทที่ 12.2   ลายประจำยามพื้นฐาน (33.26 นาที)

บทที่ 12.3   ลายกระจังตาอ้อย (7.57 นาที)

บทที่ 12.4   ลายบัวคว่ำ บัวหงาย (7.07 นาที)

บทที่ 12.5   สรุปวาดมาลัยรัด (16.16 นาที)

บทที่ 13   เทคนิคร้อยสันหลังแค่ครึ่งซีก

บทที่ 13.1    สันหลังลายรักร้อย รูปแบบกลีบบัว (7.54นาที)

บทที่ 13.2   สันหลังลายรักร้อย รูปแบบกระจังตาอ้อย (11.55นาที)

บทที่ 13.3   สันหลังลายรักร้อย รูปแบบตัวเหงาหัวคว่ำ (12.07นาที)

บทที่ 13.4   สันหลังลายรักร้อย รูปแบบตัวเหงาหัวหงาย (12.33 นาที)

บทที่ 14   เทคนิคเคลื่อนไหวให้ไหลลื่น

บทที่ 14.1    เทคนิคเคลื่อนไหวให้ไหลลื่น เบื้องต้น (10.40 นาที)

บทที่ 14.2   เทคนิคเคลื่อนไหวให้ไหลลื่น ในพื้นที่สามเหลี่ยม (19.09 นาที)

บทที่ 14.3   เทคนิคเคลื่อนไหวให้ไหลลื่น ในพื้นที่สี่เหลี่ยม (25.15 นาที)

บทที่ 14.4   เทคนิคเคลื่อนไหวให้ไหลลื่น ในพื้นที่วงกลม (12.47 นาที)

บทที่ 14.5   เทคนิคเคลื่อนไหวให้ไหลลื่น ในพื้นที่อิสระ (9.31 นาที)

บทที่ 15   เทคนิควาดหัวพญานาคปากอ้าแบบง่าย

บทที่ 15.1   เทคนิควาดหัวพญานาค ปากอ้าแบบง่าย ด้วยสูตร 9 X 5 (38.15 นาที)

บทที่ 15.2   เทคนิควาดหัวพญานาคปากอ้าแบบง่ายด้วยสูตร 8 X 6 (29.31 นาที)

บทที่ 15.3   เทคนิควาดหัวพญานาคปากอ้าแบบง่ายด้วยสูตร 9 X 4 (29.08 นาที)

บทที่ 16   เทคนิควาดหัวพญานาคหน้าตรง

บทที่ 16.1   เทคนิควาดหัวพญานาคหน้าตรงแบบง่ายด้วยสูตร 10 X 12 (40.01 นาที)

บทที่ 16.2  แม่ลายกระจังปฏิญาณ เพื่อนาคหน้าตรง (21.04 นาที)

บทที่ 17   เทคนิควาดหัวพญานาคหลายเศียร

บทที่ 17.1   เทคนิควาดพญานาคหลายเศียร ด้านข้าง (56.28 นาที)

บทที่ 17.2   เทคนิควาดพญานาคหลายเศียร ด้านหน้า (54.14 นาที)

บทที่ 18   เทคนิคประกอบร่างพญานาค

บทที่ 18.1   เทคนิคประกอบร่างพญานาค (59.06 นาที)

บทที่ 19   เทคนิคระบายสีพญานาคแบบง่าย

บทที่ 19.1   เทคนิคระบายสีพญานาคแบบง่าย รูปแบบสีน้ำ (2 ชั่วโมง 23.35 นาที)

บทที่ 20   เทคนิควาดพญานาครูปแบบ Raster (Bitmap)

บทที่ 20.1   วาดพญานาค ด้วย Procreate

บทที่ 20.1.1  วาดพญานาค ด้วย Procreate

   (สร้างหน้ากระดาษ+นำเข้าภาพต้นแบบ+ตัดเส้น) (33.20 นาที)

บทที่ 20.1.2  วาดพญานาค ด้วย Procreate (ลงสีพื้นวัตถุ) (25.09 นาที)

บทที่ 20.1.3  วาดพญานาค ด้วย Procreate (ลงแสงเงาเกล็ด) (41.26 นาที)

บทที่ 20.1.4  วาดพญานาคด้วย Procreate

         (ลงสีพรายปากและท้องพญานาค) (28.24 นาที)

บทที่ 20.1.5  วาดพญานาค ด้วย Procreate

   (ลงสีเครื่องประดับและShare Image) (1 ชั่วโมง 05.02 นาที)

บทที่ 21 เทคนิควาดพญานาครูปแบบ Vector

บทที่ 21.1   วาดไอคอนพญานาคด้วย Affinity Designer (33.12 นาที)


โบนัส

 • เทคนิควาดกระหนกตัวเดียวให้แตกต่าง (10.59 นาที)

 • เทคนิคการใช้เส้นในงานไทย (06.05 นาที)

 • เทคนิคการบากลายในงานศิลปะไทย (07.43นาที)


คอร์สนี้เหมาะกับใคร

 • คนที่สนใจในศิลปะไทย

 • คนที่อยากวาดพญานาคได้

 • คนที่อยากนำลวดลายพญานาคไปต่อยอดจากสิ่งที่ทำอยู่

 • คนที่อยากออกแบบลวดลายเกี่ยวกับพญานาค

 • คนที่อยากประยุกต์ลายพญานาคให้ร่วมสมัยและเข้าถึงได้ง่ายขึ้น

 • คนที่ไม่มั่นใจในการทำงานศิลปะไทย


ทั้งหมดนี้ จากราคา 6,999 บาท

Promotion สำหรับนักเรียนใหม่ 50 ท่าน

ราคาพิเศษ 1,999 บาท

ขออภัยหากราคาปรับ หลังครบจำนวน

หมายเหตุ: หากสมัครเรียนแล้ว ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินทุกกรณี ขอบคุณครับ