คอร์ส วาดภาพคนในลายไทย

(ตัวพระ-ตัวนาง)

สำหรับมือใหม่

สมัครเรียน

คอร์ส “วาดภาพคนในลายไทย (ตัวพระ-ตัวนาง) สำหรับมือใหม่” ไม่มีพื้นฐานก็เรียนได้

– คุณเป็นหนึ่งคนรึป่าว ที่ไม่มีพื้นฐานแต่อยากวาดภาพตัวพระ ตัวนาง ในลายไทยได้
– คุณเป็นหนึ่งคนรึป่าว ที่อยากวาดภาพตัวพระ ตัวนางได้แต่ติดที่ไม่ค่อยมีเวลา
– คุณเป็นหนึ่งคนรึป่าว ที่อยากได้เทคนิคที่ช่วยให้คุณวาดภาพตัวพระ ตัวนางได้ง่ายและเร็วขึ้น

คอร์สนี้เป็นคอร์สที่จัดบทเรียนให้มีการเรียนรู้แบบเป็นขั้นเป็นตอน ไล่ระดับการรับรู้จาก 0 ไต่ระดับความรับรู้ขึ้นไปเรื่อยๆ เป็นคอร์ออนไลน์สามารถเรียนเมื่อไรก็ได้ที่สะดวก ไม่จำกัดระยะเวลาการเรียน มีเวลาว่างแค่วันละ 20 นาที ก็เรียนได้ ไม่ว่าจะเป็นระหว่างเดินทาง หรือ ระหว่างรอเวลาทำกิจกรรมต่าง ๆ ก็สามารถเรียนผ่านโทรศัพท์มือถือได้ ง่ายดาย

นอกจากนี้ยังสามารถส่งงานที่ฝึกหัด มารับคำแนะนำจากผู้สอนในกลุ่มไลน์นักเรียน วีไอพี ได้ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้มีการปรับและพัฒนาได้เร็วและชัดขึ้นได้ รวมถึงแนะนำเทคนิคที่คนไม่มีพื้นฐานก็สามรถทำตามได้ไม่ยาก ซึ่งจะช่วยให้การเรียนรู้ไปได้เร็วมากขึ้นด้วย
.
สารบัญบทเรียน
บทที่ 1 สิ่งที่ควรรู้ในการวาดภาพคนในลายไทย
– บทที่ 1.1 บทนำ
– บทที่ 1.2 หมวดนารีคืออะไร
– บทที่ 1.3 เส้นและรูปร่างเบื้องต้นที่ควรรู้
.
บทที่ 2 เทคนิควาดตาสไตล์ลายไทย
– บทที่ 2.1 เทคนิควาดตาสไตล์ลายไทย เบื้องต้น
– บทที่ 2.2 เทคนิควาดตาแบบตกท้องช้าง
– บทที่ 2.3 เทคนิควาดดวงตาให้แสดงอารมณ์ที่แตกต่าง
– บทที่ 2.4 เทคนิควาดรูปร่างตาให้แตกต่างและคงความเป็นไทยได้
– บทที่ 2.5 เทคนิควาดคิ้วสไตล์ลายไทย
.
บทที่ 3 เทคนิควาดปากสไตล์ลายไทย
– บทที่ 3.1 เทคนิควาดปากตัวพระ ด้านตรง
– บทที่ 3.2 เทคนิควาดขอบปากตัวพระ ด้านตรง
– บทที่ 3.3 เทคนิควาดไรหนวดตัวพระ ด้านตรง
– บทที่ 3.4 เทคนิควาดปากตัวพระ ด้านเสี้ยว
– บทที่ 3.5 เทคนิควาดขอบปากตัวพระ ด้านเสี้ยว
– บทที่ 3.6 เทคนิควาดไรหนวดตัวพระ ด้านเสี้ยว
– บทที่ 3.7 เทคนิควาดปากตัวนาง ด้านตรง
– บทที่ 3.8 เทคนิควาดขอบปากตัวนาง ด้านตรง
– บทที่ 3.9 เทคนิควาดปากตัวนาง ด้านเสี้ยว
– บทที่ 3.10 เทคนิควาดขอบปากตัวนาง ด้านเสี้ยว
.
บทที่ 4 เทคนิควาดจมูกสไตล์ลายไทย
– บทที่ 4.1 เทคนิควาดจมูกสไตล์ลายไทย ด้านตรง
– บทที่ 4.2 เทคนิควาดจมูกสไตล์ลายไทย ด้านเสี้ยว
– บทที่ 4.3 เทคนิควาดจมูกสไตล์ลายไทย ด้านเพล่
.
บทที่ 5 เทคนิควาดหูสไตล์ไทย
– บทที่ 5.1 เทคนิควาดหูสไตล์ลายไทย ตัวพระ
– บทที่ 5.2 เทคนิควาดหูสไตล์ลายไทย ตัวนาง
– บทที่ 5.3 เทคนิควาดหูชั้นในสไตล์ลายไทย ให้แตกต่าง
.
บทที่ 6 เทคนิควาดสัดส่วนใบหน้าสไตล์ไทย
– บทที่ 6.1 เทคนิควาดสัดส่วนใบหน้าสไตล์ลายไทย ด้านตรง
– บทที่ 6.2 เทคนิควาดสัดส่วนใบหน้าสไตล์ลายไทย ด้านเสี้ยว
– บทที่ 6.3 เทคนิควาดสัดส่วนใบหน้าสไตล์ลายไทย ด้านเพลา
.
บทที่ 7 เทคนิควาดมือสไตล์ไทย
– บทที่ 7.1 เทคนิควาดมือสไตล์ลายไทย เบื้องต้น
– บทที่ 7.2 เทคนิควาดมือรำสไตล์ลายไทย
– บทที่ 7.3เทคนิควาดมือถือวัตถุสไตล์ลายไทย
– บทที่ 7.4 เทคนิควาดมือเท้าแขนสไตล์ลายไทย
– บทที่ 7.5 เทคนิควาดมือพนมไหว้สไตล์ลายไทย
.
บทที่ 8 เทคนิควาดแขนสไตล์ไทย
– บทที่ 8.1 เทคนิควาดแขนสไตล์ลายไทย เบื้องต้น
– บทที่ 8.2 เทคนิคการวางจังหวะวงแขนสไตล์ลายไทย
– บทที่ 8.3 เทคนิคการวาดท่าทางของแขนสไตล์ลายไทย
.
บทที่ 9 เทคนิควาดขาสไตล์ไทย
– บทที่ 9.1 เทคนิควาดขาสไตล์ลายไทย ในตัวพระ
– บทที่ 9.2 เทคนิควาดขาสไตล์ลายไทย ในตัวนาง
.
บทที่ 10 เทคนิควาดเท้าสไตล์ไทย
– บทที่ 10.1 เทคนิควาดเท้าสไตล์ลายไทย เบื้องต้น
– บทที่ 10.2 เทคนิควาดเท้าสไตล์ลายไทย สำหรับท่ายืน
– บทที่ 10.3 เทคนิควาดเท้าสไตล์ลายไทย สำหรับท่านั่ง
– บทที่ 10.4 เทคนิควาดเท้าสไตล์ลายไทย สำหรับท่านอน
– บทที่ 10.5 เทคนิควาดเท้าสไตล์ลายไทย สำหรับท่าเหาะ
.
บทที่ 11 เทคนิควาดสัดส่วนตัวพระ ตัวนาง สไตล์ลายไทย
– บทที่ 11.1 เทคนิควาดสัดส่วนตัวพระ ตัวนาง สไตล์ลายไทย สำหรับท่ายืน
– บทที่ 11.2 เทคนิควาดสัดส่วนตัวพระ ตัวนาง สไตล์ลายไทย สำหรับท่านั่ง
– บทที่ 11.3 เทคนิควาดสัดส่วนตัวพระ ตัวนาง สไตล์ลายไทย สำหรับท่านอน
– บทที่ 11.4 เทคนิควาดสัดส่วนตัวพระ ตัวนาง สไตล์ลายไทย สำหรับท่าเหาะ
.
บทที่ 12 เทคนิควาดเครื่องประดับ สไตล์ลายไทย
– บทที่ 12.1 เทคนิควาดมงกุฎ ชฎา สไตล์ลายไทย
– บทที่ 12.2 เทคนิควาดกรองศอ สไตล์ลายไทย
– บทที่ 12.3 เทคนิควาดทองกร สไตล์ลายไทย
– บทที่ 12.4 เทคนิควาดทองบาท สไตล์ลายไทย
– บทที่ 12.5 เทคนิควาดพหุรัด สไตล์ลายไทย
– บทที่ 12.6 เทคนิควาดสังวาล สไตล์ลายไทย
– บทที่ 12.7 เทคนิควาดปั้นเหน่ง สไตล์ลายไทย
– บทที่ 12.8 เทคนิควาดตาย สไตล์ลายไทย
– บทที่ 12.9 เทคนิควาดสุวรรณกระถอบ สไตล์ลายไทย
– บทที่ 12.10 เทคนิควาดฉลองบาท สไตล์ลายไทย
.
บทที่ 13 เทคนิควาดลายผ้าแบบง่าย สไตล์ลายไทย
– บทที่ 13.1 เทคนิควาดลายผ้าสไตล์ลายไทย รูปแบบธรรมชาติ
– บทที่ 13.2 เทคนิควาดลายผ้าสไตล์ลายไทย รูปแบบแม่แบบลายไทย
– บทที่ 13.3 เทคนิควาดลายผ้าสไตล์ลายไทย รูปแบบเถาลาย
.
บทที่ 14 เทคนิคการร่างภาพ สไตล์ลายไทย
– บทที่ 14.1 เทคนิคร่างตัวพระ สไตล์ลายไทย
– บทที่ 14.2 เทคนิคร่างตัวนาง สไตล์ลายไทย
– บทที่ 14.3 เทคนิคร่างองค์ประกอบ สไตล์ลายไทย
.


จากราคาเต็ม 3,999 บาท

Promotion พิเศษสำหรับ 50 ท่านแรกที่สมัครเรียน  

ราคา 1,999 บาท

หมายเหตุ: หากสมัครเรียนแล้ว ของสงวนสิทธิ์การคืนเงินทุกกรณี ขอบคุณครับ