คอร์สวาดภาพคน

ในลายไทย

(ตัวพระ-ตัวนาง)

สำหรับมือใหม่

สมัครเรียน

รายละเอียด

 • คุณเป็นหนึ่งคนรึป่าวที่ไม่มีพื้นฐานแต่อยากวาดภาพตัวพระ ตัวนาง ในลายไทยได้
 • คุณเป็นหนึ่งคนรึป่าว ที่อยากวาดภาพตัวพระ ตัวนางได้แต่ติดที่ไม่ค่อยมีเวลา
 •  คุณเป็นหนึ่งคนรึป่าว ที่อยากได้เทคนิคที่ช่วยให้คุณวาดภาพตัวพระ ตัวนางได้ง่ายและเร็วขึ้น

คอร์สนี้เป็นคอร์สที่จัดบทเรียนให้มีการเรียนรู้แบบเป็นขั้นตอน ไล่ระดับการรับรู้จาก 0 ไต่ระดับความรับรู้ขึ้นไปเรื่อยๆ เป็นคอร์สออนไลน์ที่สามารถเรียนเมื่อไรก็ได้ที่สะดวก ไม่จำกัดระยะเวลาการเรียน มีเวลาว่างแค่วันละ 20 นาที ก็เรียนได้ ไม่ว่าจะเป็นระหว่างเดินทาง หรือ ระหว่างรอเวลาทำกิจกรรมต่างๆ ก็สามารถเรียนผ่านโทรศัพท์มือถือได้ง่ายดาย

นอกจากนี้ยังสามารถส่งงานที่ฝึกหัดวาดมารับคำแนะนำจากผู้สอนในกลุ่มไลน์นักเรียนวีไอพีได้ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้มีการปรับและพัฒนาได้เร็วและชัดขึ้นได้ รวมถึงแนะนำเทคนิคที่คนไม่มีพื้นฐานก็สามารถทำตามได้ไม่ยาก ซึ่งจะช่วยให้การเรียนรู้ไปได้เร็วมากขึ้นด้วย


สารบัญบทเรียน

(29 ชั่วโมงโดยประมาณ)

บทที่ 1

สิ่งที่ควรรู้ในการวาดภาพคนในลายไทย

 • บทที่ 1.1  บทนำ (50.8 นาที)
 • บทที่ 1.2 หมวดนารีคืออะไร (32.21 นาที)
 • บทที่ 1.3 เส้นและรูปร่างเบื้องต้นที่ควรรู้ (26.25 นาที)

บทที่ 2

เทคนิควาดตาสไตล์ลายไทย

 • บทที่ 2.1 เทคนิควาดตาสไตล์ไทยลายไทย เบื้องต้น (27.08 นาที)
 • บทที่ 2.2 เทคนิควาดตาแบบตกท้องช้าง (34.12 นาที)
 • บทที่ 2.3 เทคนิควาดดวงตาให้แสดงอารมณ์ที่แตกต่าง (25 นาที)
 • บทที่ 2.4 เทคนิควาดรูปร่างตาให้แตกต่างและคงความเป็นไทยได้ (34.03 นาที)
 • บทที่ 2.5 เทคนิควาดคิ้วสไตล์ลายไทย (17 นาที)

บทที่ 3

เทคนิควาดปากสไตล์ลายไทย

 • บทที่ 3.1 เทคนิควาดปากตัวพระ ด้านตรง (16.3 นาที)
 • บทที่ 3.2 เทคนิควาดขอบปากตัวพระ ด้านตรง (4.32 นาที)
 • บทที่ 3.3 เทคนิควาดไรหนวดตัวพระ ด้านตรง (9.07 นาที)
 • บทที่ 3.4 เทคนิควาดปากตัวพระ ด้านเสี้ยว (18.44 นาที)
 • บทที่ 3.5 เทคนิควาดขอบปากตัวพระ ด้านเสี้ยว (4.11 นาที)
 • บทที่ 3.6 เทคนิควาดไรหนวดตัวพระ ด้านเสี้ยว (14.18 นาที)
 • บทที่ 3.7 เทคนิควาดปากตัวนาง ด้านตรง (12.36 นาที)
 • บทที่ 3.8 เทคนิควาดขอบปากตัวนาง ด้านตรง (4.37 นาที)
 • บทที่ 3.9 เทคนิควาดปากตัวนาง ด้านเสี้ยว (12.46 นาที)
 • บทที่ 3.10 เทคนิควาดขอบปากตัวนาง ด้านเสี้ยว (4.25 นาที)

บทที่ 4

เทคนิควาดจมูกสไตล์ลายไทย

 • บทที่ 4.1 เทคนิควาดจมูกสไตล์ลายไทย ด้านตรง (15.18 นาที)
 • บทที่ 4.2 เทคนิควาดจมูกสไตล์ลายไทย ด้านเสี้ยว (9.21 นาที)
 • บทที่ 4.3 เทคนิควาดจมูกสไตล์ลายไทย ด้านเพล่ (9.48 นาที)

บทที่ 5

เทคนิควาดหูสไตล์ไทย

 • บทที่ 5.1 เทคนิควาดหูสไตล์ลายไทย ตัวพระ (12.44 นาที)
 • บทที่ 5.2 เทคนิควาดหูสไตล์ลายไทย ตัวนาง (7.38 นาที)
 • บทที่ 5.3 เทคนิควาดหูชั้นในสไตล์ลายไทย ให้แตกต่าง (20.19 นาที)

บทที่ 6

เทคนิควาดสัดส่วนใบหน้าสไตล์ไทย

 • บทที่ 6.1 เทคนิควาดสัดส่วนใบหน้าสไตล์ลายไทย ด้านตรง (40.07 นาที)
 • บทที่ 6.2 เทคนิควาดสัดส่วนใบหน้าสไตล์ลายไทย ด้านเสี้ยว (43.40 นาที)
 • บทที่ 6.3 เทคนิควาดสัดส่วนใบหน้าสไตล์ลายไทย ด้านเพล่ (44.43 นาที)

บทที่ 7

เทคนิควาดมือสไตล์ไทย

 • บทที่ 7.1 เทคนิควาดมือสไตล์ลายไทย เบื้องต้น (22.32 นาที)
 • บทที่ 7.2 เทคนิควาดมือรำสไตล์ลายไทย (48.32 นาที)
 • บทที่ 7.3 เทคนิควาดมือถือวัตถุสไตล์ลายไทย (58.47 นาที)
 • บทที่ 7.4 เทคนิควาดมือเท้าแขนสไตล์ลายไทย (11.26 นาที)
 • บทที่ 7.5 เทคนิควาดมือพนมไหว้สไตล์ลายไทย (13.03 นาที)

บทที่ 8

เทคนิควาดแขนสไตล์ไทย

 • บทที่ 8.1 เทคนิควาดแขนสไตล์ลายไทย เบื้องต้น (19.38 นาที)
 • บทที่ 8.2 เทคนิคการวางจังหวะวงแขนสไตล์ลายไทย (33.43 นาที)
 • บทที่ 8.3 เทคนิคการวาดท่าทางของแขนสไตล์ลายไทย (21.30 นาที)

บทที่ 9

เทคนิควาดขาสไตล์ไทย

 • บทที่ 9.1 เทคนิควาดขาสไตล์ลายไทย ในตัวพระ (28.35 นาที)
 • บทที่ 9.2 เทคนิควาดขาสไตล์ลายไทย ในตัวนาง (30.52 นาที)

บทที่ 10

เทคนิควาดเท้าสไตล์ไทย

 • บทที่ 10.1 เทคนิควาดเท้าสไตล์ลายไทย เบื้องต้น (32.50 นาที)
 • บทที่ 10.2 เทคนิควาดเท้าสไตล์ลายไทย สำหรับท่ายืน (32.07 นาที)
 • บทที่ 10.3 เทคนิควาดเท้าสไตล์ลายไทย สำหรับท่านั่ง (46.48 นาที)
 • บทที่ 10.4 เทคนิควาดเท้าสไตล์ลายไทย สำหรับท่านอน (28.04 นาที)
 • บทที่ 10.5 เทคนิควาดเท้าสไตล์ลายไทย สำหรับท่าเหาะ (22.35 นาที)

บทที่ 11

เทคนิควาดสัดส่วนตัวพระ ตัวนาง สไตล์ลายไทย

 • บทที่ 11.1 เทคนิควาดสัดส่วนตัวพระ ตัวนาง สไตล์ลายไทย สำหรับท่ายืน (68.36 นาที)
 • บทที่ 11.2 เทคนิควาดสัดส่วนตัวพระ ตัวนาง สไตล์ลายไทย สำหรับท่านั่ง (43.10 นาที)
  • บทที่ 11.2.1 เทคนิควาดสัดส่วนตัวพระ ตัวนาง สไตล์ลายไทย สำหรับท่านั่งขัดสมาธิ (59.27 นาที)
  • บทที่ 11.2.2 เทคนิควาดสัดส่วนตัวพระตัวนางสไตล์ลายไทย สำหรับท่านั่งพับเพียบ (43.10 นาที)
 • บทที่ 11.3 เทคนิควาดสัดส่วนตัวพระ ตัวนาง สไตล์ลายไทย สำหรับท่านอน (57.13 นาที)
 • บทที่ 11.4 เทคนิควาดสัดส่วนตัวพระ ตัวนาง สไตล์ลายไทย สำหรับท่าเหาะ (43.59 นาที)

บทที่ 12

เทคนิควาดเครื่องประดับ สไตล์ลายไทย

 • บทที่ 12.1 เทคนิควาดมงกุฎ ชฎา สไตล์ลายไทย
  • บทที่ 12.1.1 เทคนิควาดมงกุฎยอดชัย (57.59 นาที)
  • บทที่ 12.1.2 เทคนิควาดชฎายอดเดินหน (49.58 นาที)
  • บทที่ 12.1.3 เทคนิควาดมงกุฎกษัตรีย์ (39.51 นาที)
  • บทที่ 12.1.4 เทคนิควาดรัดเกล้ายอด (36.01 นาที)
  • บทที่ 12.1.5 เทคนิควาดรัดเกล้าเปลว (33.32 นาที)
 • บทที่ 12.2 เทคนิควาดกรองศอ สไตล์ลายไทย (34.58 นาที)
 • บทที่ 12.3 เทคนิควาดทองกร สไตล์ลายไทย (16.42 นาที)
 • บทที่ 12.4 เทคนิควาดทองบาท สไตล์ลายไทย (12.37 นาที)
 • บทที่ 12.5 เทคนิควาดพหุรัด สไตล์ลายไทย (16.47 นาที)
 • บทที่ 12.6 เทคนิควาดสังวาล สไตล์ลายไทย (9.42 นาที)
 • บทที่ 12.7 เทคนิควาดปั้นเหน่ง สไตล์ลายไทย (11.42 นาที)
 • บทที่ 12.8 เทคนิควาดตาบ สไตล์ลายไทย (9.29 นาที)
 • บทที่ 12.9 เทคนิควาดสุวรรณกระถอบ สไตล์ลายไทย (10.25 นาที)
 • บทที่ 12.10 เทคนิควาดฉลองบาท สไตล์ลายไทย (14.10 นาที)

บทที่ 13

เทคนิควาดลายผ้าแบบง่าย สไตล์ลายไทย

 • บทที่ 13.1 เทคนิควาดลายผ้าสไตล์ลายไทย รูปแบบธรรมชาติ (48.29 นาที)
 • บทที่ 13.2 เทคนิควาดลายผ้าสไตล์ลายไทย รูปแบบแม่แบบลายไทย (27.51 นาที)
 • บทที่ 13.3 เทคนิควาดลายผ้าสไตล์ลายไทย รูปแบบเถาลาย (32.04 นาที)

บทที่ 14

เทคนิคการร่างภาพ สไตล์ลายไทย (69.28 นาที)


Promotion

พิเศษสำหรับ

50 ท่านแรกที่สมัครเรียน  

ราคา 1,999 บาท

จากราคาเต็ม 3,999 บาท

หมายเหตุ: หากสมัครเรียนแล้ว

ของสงวนสิทธิ์การคืนเงินทุกกรณี ขอบคุณครับ