เอกสารประกอบการเรียนคอร์ส วาดลายไทยด้วย Affinity Designer สำหรับมือใหม่ บน iPad และ Computer