คอร์ส 21 เทคนิค วาดพญานาคได้ โดยไม่ต้องมีพื้นฐาน

Current Status
Not Enrolled
Price
1999
Get Started

Course Content

เอกสารประกอบ คอร์ส 21 เทคนิค วาดพญานาคได้ โดยไม่ต้องมีพื้นฐาน
บทนำ
บทที่ 1 เทคนิคฟังเรื่องเล่าอย่างไร ให้เข้าใจพญานาค
บทที่ 2 เทคนิคแยกส่วนประกอบเพื่อประกอบร่างใหม่
บทที่ 3 เทคนิคธรรมชาติศึกษา พัฒนาพญานาค
บทที่ 4 เทคนิคพินิจลายไทย นัยต์ตาพญานาค
บทที่ 5 วาดเกล็ด ให้เด็ดดวง
บทที่ 7 เทคนิคเปลี่ยนกระโหลกเปลี่ยนชีวิต
บทที่ 8 เทคนิควาดเขี้ยวเกี่ยวโขน
บทที่ 9 เทคนิคพรายลายหนวด
บทที่ 10 เทคนิควาดครึ่งวงกลมบนหน้าพญานาค
บทที่ 11 เทคนิควาดลายไทยที่ปลายหงอน
บทที่ 12 เทคนิคลายไทยมาลัยรัด
บทที่ 13 เทคนิคร้อยสันหลังแค่ครึ่งซีก
บทที่ 14 เทคนิคเคลื่อนไหวให้ไหลลื่น
บทที่ 15 เทคนิควาดหัวพญานาคปากอ้าแบบง่าย
บทที่ 16 เทคนิควาดหัวพญานาคหน้าตรง
บทที่ 17 เทคนิควาดหัวพญานาคหลายเศียร
บทที่ 18 เทคนิคประกอบร่างพญานาค
บทที่ 19 เทคนิคระบายสีพญานาคแบบง่าย
บทที่ 20 เทคนิควาดพญานาครูปแบบ Raster (Bitmap)
บทที่ 21 เทคนิควาดพญานาครูปแบบ Vector
BONUS
LINE LOGO SVG สวัสดีครับ