คอร์ส วาดภาพคนในลายไทย (ตัวพระ-ตัวนาง) สำหรับมือใหม่

Current Status
Not Enrolled
Price
1999
Get Started

Course Content

เอกสารประกอบการเรียน คอร์ส วาดภาพคนในลายไทย (ตัวพระ-ตัวนาง) สำหรับมือใหม่
บทที่ 1 สิ่งที่ควรรู้ในการวาดภาพคนในลายไทย
บทที่ 2 เทคนิควาดตาสไตล์ลายไทย
บทที่ 3 เทคนิควาดปากสไตล์ลายไทย
บทที่ 4 เทคนิควาดจมูกสไตล์ลายไทย
บทที่ 5 เทคนิควาดหูสไตล์ไทย
บทที่ 6 เทคนิควาดสัดส่วนใบหน้าสไตล์ไทย
บทที่ 7 เทคนิควาดมือสไตล์ไทย
บทที่ 8 เทคนิควาดแขนสไตล์ไทย
บทที่ 9 เทคนิควาดขาสไตล์ไทย
บทที่ 10 เทคนิควาดเท้าสไตล์ไทย
บทที่ 11 เทคนิควาดสัดส่วนตัวพระ ตัวนาง สไตล์ลายไทย
บทที่ 12 เทคนิควาดเครื่องประดับ สไตล์ลายไทย
บทที่ 13 เทคนิควาดลายผ้าแบบง่าย สไตล์ลายไทย
บทที่ 14 เทคนิคการร่างภาพ สไตล์ลายไทย
LINE LOGO SVG สวัสดีครับ